Termékek - Univerzumklub

Környezetvédelem, elektronika, szoftver
Title
Tartalomhoz ugrás
Univerzumklub
ELEKTRONIKUS ÉPÍTŐELEMEK

FU-panel v3.0 és v4.0
E1006 Programozható Impulzus számláló
PLC-1002 digitális központ
PLC-1012 digital FRV-vezérlő
PLC - WNC vízérzékelő
PLC - Manual FRV-vezérlő
E1005 Hordozható adatgyűjtő
GEOFIZIKAI ÉPÍTŐELEMEK

GEOPIC - ERT 0.5W mérő-vezérlő panel
GEOPIC - ERT 5W  mérő-vezérlő panel
GEOPIC - ERT 50W  mérő-vezérlő panel
INEL v4.0
MUX-1 csatornás ERT-BOX
MUX-8 csatornás ERT-BOX
MUX-16 csatornás ERT-BOX
E1013 EM31 mérőpanel
CPT v3.0 és v4.0
KOMPLETT RENDSZEREK

ENVIMON MASTER szigetüzemű állomás
ENVIMON SLAVE szigetüzemű állomás
ERT-32 csat. Terítés 5m köz
ERT-48 csat. Terítés 25m köz
DCPOW
Programozható (RS485 port)
12V/3V/5V/24V DC-DC tápegység
akkumulátoros mérőrendszerek ellátására

A szigetüzemű, 12V-os akkumulátor táplálású monitoring rendszerek központja komplett számítógép architektúrán és a köré telepített mérőrendszeren alapul. Az energia ellátás alapja egy akkumulátor blokk, mely napelemes utántöltéssel (szélsőséges esetben anélkül) igyekszik energiát biztosítani a rákapcsolt fogyasztók számára.
A DCPOW tápegység 12V-ból izolált módon előállít 2 x 5V-ot 2A, 1 x 3V-ot 250 mA, 1x 24V-ot 125 mA terhelhetőség mellett tápfeszültséget. Emellett a 12V bemeneti feszültség szimpla átvezetéssel két kapcsolt kimenettel lett megoldva, ekkor 2 x 10A a terhelhetőségi határ.
A tápellátás folyamatossága időszakosan változhat az időjárási viszonyok szerint és képződhetnek energia kapacitási gondok. Ilyenkor - az akkumulátor védelme érdekében - a tápellátást szüneteltetni kell és a fogyasztókat le kell választani az akkumulátorról. Az akkuvédelem programozott módon kell
létrejöjjön, amelynek beállítását a DCPOW panelen lévő RS485 buszon keresztül lehet adminisztrálni.
A védelem érdekében le,- és visszakapcsolási sort lehet definiálni a kimenetekhez. Tehát minden kimenethez egyenként állítható a védelmi és visszakapcsolási feszültség értéke. Ha a processzor a bemeneti akkufeszültség értékét valamely kimenethez beállított lekapcsolási érték (U1) alatt méri, lekapcsolja a kimeneti tápot az adott kimenetről. Alapértelmezésben a lekapcsolási feszültség egységesen U1=10.6 V, mely a zselés akkumulátorok kritikus alsó határfeszültsége. A lekapcsolás egyszerre hajtódik végre minden ilyen feszültségre állított kimeneten. A lekapcsolást követő visszakapcsolás is kimenetenként programozott feszültség értékhez (U2) kötődik.
Alapértelmezésben U2=12.0V egységes értéket kap. Értelemszerűen minden kimenet akkor kap tápot, ha a bemeneti feszültség elérte az adott kimenet visszakapcsolási értékét.

Az időzítés alapú beállítást egyszerű módon értelmezzük. A kimeneteken mindig ketyeg egy-egy saját időzítő óra, amely idő alapon megszakítja az adott kimenetet. Két időadattal (T1- aktív szakasz hossza, T2- inaktív szakasz hossza) lehet megadni, hogy mennyi ideig adjon illetve szüneteltessen ellátást a tápegység. A két időzítés végtelenítve váltakozik mindaddig, amíg átprogramozásra nem kerül. Alapértelmezésben T1 és T2 nulla értékű, ami a kapcsolgatási funkció kikapcsolását és folyamatos áramellátást jelent.
A kétféle kimenet programozás egyszerre él és logikai AND kapcsolatban van egymással. Ezzel komplex energia menedzsmenteket lehet kialakítani.
Ezen kívül van kényszerített port ki-be kapcsolás is, ami köztes prioritású művelet. Ez azt jelenti, hogy alacsony feszültség mellett nem lehet a táp kiadást kényszeríteni, de az aktuálisan futó időzítési ciklust meg lehet szakítani. A prioritási sorrend fentről lefelé tehát:

1. FESZÜLTSÉG VÉDELEM alapú ki-be kapcsolása
2. KÉNYSZERÍTET ki-be kapcsolása
3. IDŐZÍTETT ki-be kapcsolás

Tehát a kényszerítés nem kapcsolja vissza a tápot, ha a bemeneti feszültség alacsony, és fordítva, lekapcsolja, ha egyébként rendben van. Továbbá bármikor megszakítja a futó időzítési ciklust és elvégzi a kényszerített kapcsolási műveletet. De a futó időzítő számlálókat nem törli, azok számolnak tovább és amint a kényszerítés visszakapcsolja a kimeneteket, érvényes lesz az időzítő hatás.
A feszültség és időzítés beállítások EEPROM-ban tárolódnak, ezért a DCPOW-nyák áramtalanítás után nem felejti el a beállításokat. Ismételt áram alá helyezés esetén az időzítés mindig frissen újrakezdődik.

A nyákra 1 bemenet van integrálva, ide csatlakozik a 12 V-os zselés akkumulátor.

Az időkapcsolással szabályozott kimenetek száma:
1 db 3 V / 250 mA,
2 db 5 V / 2A (a 2 csatornára együtt),
1 db 24V / 125mA,
2 db 12V / 4A (a 2 csatornára együtt) ez utóbbiak nem izoláltak, stabilizálatlanok, a bemeneti 12V tükrözései.

Ezen kívül van két csak olvasható bemeneti port, ez a 7. és 8. port. A 7. porton az akkumulátor feszültsége, a 8.-on a DCPOW nyugalmi (terheletlen) áramfelvétele olvasható ki.
A kimeneti portokat egyenként lehet időzítéssel ellátni vagy időzítés nélkül folyamatosan áramszolgáltatási funkcióban tartani. Az időzítés másodperc alapú és 24 bites számlálóval állítható. A nulla érték esetén folyamatos a kimeneti táp az adott porton.

Az időzítés mellett portonként egyedi Ki-Be kapcsolás is lehetséges, amivel egyéb 3V/5V/12V/24V fogyasztókat lehet vezérelni. A vezérlést az RS485-ön keresztül lehet végezni, ha az időzítés az adott porton ki van kapcsolva. A pillanatnyi port státusz lekérdezhető.

Relé beállítási értékek:
0 - kimenet kényszerített kikapcsolása
1 - kimenet kényszerített bekapcsolása
2 - nincs kényszerített Ki-Be kapcsolás

Port beállítási értékek:
0 - port kényszerítve kikapcsolva
1 - port kényszerítve bekapcsolva
2 - port időzítés miatt kikapcsolva
3 - port időzítés miatt bekapcsolva
4 - port alacsony bemeneti feszültség miatt kikapcsolva

A DCPOW fontos szolgáltatása, hogy a nyákon lévő mikroprocesszor megméri a bemeneti feszültséget (0-18V méréshatárral) és ezt az RS485-ön le lehet kérdezni. A kimeneti portokon az áramfogyasztás is megmérésre kerül (0-10A méréshatárral), ezt szintén le lehet kérdezni, praktikusan egy parancsba foglalva a feszültség és áram adatokat. Ezáltal a fogyasztási folyamatok finoman monitorozhatók, ami az energia stratégia továbbfejlesztését teszi lehetővé.
A DCPOW távtartókkal alaplapra szerelhető, a négy furat a RASPBERRY - PI számítógép nyák furataihoz illeszkedik.

Szoftveres funkciók :

A DCPOW-nyák egybyte-os egyedi címzéssel állítható be a lehetséges 256 cím valamelyikére. A 0-s cím a nem inicializált nyákok címe.
Állíthatók az RS-485 buszon alkalmazott adatátviteli sebességek 300 - 115 200 baud között standard lépésekben. A panel egyedileg a címével azonosítható. A SZÁMÍTÓGÉP-ről küldött parancsot minden RS485-re kapcsolt nyák (az egyéb funkciójúak is) veszi, de csak az érintett válaszol.
A portok a korábban gyártott nyákokkal analóg módon reléparancsként érhetők el, a relék száma tehát összesen 6 db. A bemenet nem kapcsolható le és számozás szerint a 7. port. A 8. port a NYÁK nyugalmi áramfelvétele.

Beállító szoftver (Windows x86, Linux x86, Raspberry Pi) : E-Teszt.zip

Traco Power TEN 3-1215N technikai adatok: https://www.tracopower.com/int/model/ten-3-1215n

MU128
Programozható (RS485 port)
8 csatornás, 12 bites mérőmű

 
8 csatornás, 12 bites felbontású analóg-digitál átalakító mérőegység, közös föld bemenetekkel, csatornánkénti erősítés szabályzással, csatornánként állítható feszültség vagy áramhurok bemenet választással (DIP kapcsolótábla). Legnagyobb mintavételi frekvencia 100 Hz.  

Bemeneti tápfeszültség 12V. A panelen helyet kapott egy 5V-os kimeneti feszültség is, mely 1 db szonda tápellátását tudja biztosítani, ha szükséges.

Erősítés fokozatok/méréstartományok:

1.fokozat 0.5x 0-10V (50 kohm bemeneti impedancia)
2.fokozat 1.0x 0-5V (2Mohm), alapbeállítás
3.fokozat 2.0x 0-2.5V (2Mohm)
4.fokozat 5.0x 0-1V (2Mohm)
5.fokozat 10.0x 0-0.5V (2Mohm)
    

Az áramhurok DIP-kapcsolók 240 ohm-os ellenállást kapcsolnak a mérőkörbe.

Szoftveres funkciók :

Egybyte-os egyedi címzéssel állítható be a lehetséges 256 cím valamelyikére. A 0-s cím a nem inicializált nyákok címe.
Állíthatók az RS-485 buszon alkalmazott adatátviteli sebességek 300 - 115 200 baud között standard lépésekben. A panel egyedileg a címével azonosítható. A SZÁMÍTÓGÉP-ről küldött parancsot minden RS485-re kapcsolt nyák (az egyéb funkciójúak is) veszi, de csak az érintett válaszol.

Beállító szoftver (Windows x86, Linux x86, Raspberry Pi) : E-Teszt.zip
Univerzumklub Kft.
2000 Szentendre, Kökény u. 6.
+36 20 999 2100
info (at) univerzumklub.hu
Created with WebSite X5 (2023)
Írj nekünk

Vissza a tartalomhoz